Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorailnego - edycja 2024

Utworzono dnia 12.02.2024

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorailnego - edycja 2024

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia...

czytaj dalej na temat: Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorailnego - edycja 2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 30.01.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Wnioski o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 24.01.2024

Wnioski o dodatek osłonowy


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, że Minister Klimatu i Środowiska podpisał nowelizację rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Dokument wchodzi w życie 19 stycznia 2024 r. Wnioski będzie można składać...

czytaj dalej na temat: Wnioski o dodatek osłonowy

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 03.01.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Utworzono dnia 29.12.2023

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę...

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy w 2024 roku

Ogłoszenie

Utworzono dnia 03.01.2024


O G Ł O S Z E N I E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży przedłuża termin wydawania skierowań do 31.03.2024r. celem otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2023. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży w celu otrzymania skierowania do uczestnictwa po w/w pomoc...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

Utworzono dnia 29.12.2023

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024r., zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 000,00 zł miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

- Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie.

czytaj dalej na temat: Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

Utworzono dnia 29.12.2023

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024r. ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, informuje o wprowadzonych zmianach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Ustawa ta zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  1. Wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia (zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  2. Zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego.
  3. Likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego...
czytaj dalej na temat: Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Utworzono dnia 21.12.2023

Podsumowanie działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych dla dzieci i młodzieży.

Utworzono dnia 18.12.2023

Podsumowanie działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych dla dzieci i młodzieży.

Miło nam poinformować, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży po raz kolejny realizował spotkania dla dzieci i młodzieży oraz grup osób reprezentujących zachowania problemowe / ryzykowne...

czytaj dalej na temat: Podsumowanie działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych dla dzieci i młodzieży.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.