Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Utworzono dnia 19.01.2023

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA?

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy...

czytaj dalej na temat: Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 02.01.2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Iłża ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,  
  3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
czytaj dalej na temat: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 02.01.2023

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pozostałe osoby potrzebujące wsparcia w sytuacji zagrożenia COVID-19 mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Utworzono dnia 02.01.2023


Wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus...

 

czytaj dalej na temat: Wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 05.12.2022

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pozostałe osoby potrzebujące wsparcia w sytuacji zagrożenia COVID-19 mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 01.12.2022

Dodatek elektryczny od 01.12.2022


18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj dalej na temat: Dodatek elektryczny

Program „Dostępne Mieszkanie”

Utworzono dnia 01.12.2022

Życzenia z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Utworzono dnia 21.11.2022

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 27.10.2022

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pozostałe osoby potrzebujące wsparcia w sytuacji zagrożenia COVID-19 mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Informacja dotycząca wypłat Dodatku Węglowego

Utworzono dnia 27.10.2022

Informacja dotycząca wypłat Dodatku Węglowego

Miejsko - Gminny Ośordek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, że wypłaty Dodatku Węglowego dla osób, które złożyły wnioski w dniu 29, 30 i 31.08.2022r. i zostały pozytywnie rozpatrzone zostały wypłacone 27.10.2022r.

O kolejnych wypłatyach będziemy na bieżąco informować.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.