Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Bon Energetyczny

Utworzono dnia 10.07.2024

Bon Energetyczny

Bon Energetyczny to nowe jednorazowe świadczenie pieniężne realizowane w 2024 r., mające na celu zmniejszenie finansowego obciążenia gospodarstw domowych, wynikającego z uwolnienia cen energii elektrycznej. Świadczenie jest kierowane przede wszystkim do gospodarstw o niższych dochodach, które najbardziej odczują wzrost cen. Bon ten ma być rozwiązaniem w walce z ubóstwem energetycznym, dotykającym wielu rodzin w Polsce.
 
Na terenie Gminy Iłża  obsługę bonu energetycznego będzie realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży  (Dział  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego).

Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.
 
Wnioski złożone po 30 września 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek na bon energetyczny zostanie niezwłocznie Państwu udostępniony po jego opublikowaniu, na stronie właściwego ministerstwa energetycznego.

 

 

Zgodnie z ustawą bon energetyczny będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku, gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach bonu energetycznego będzie się kształtowała następująco:
300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanego bonu energetycznego nie może być niższa niż 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży pod numerem telefonu: 48 341 22 57


 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.