Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Fundusz Alimentacyjny 2022/2023

Utworzono dnia 01.08.2022

Fundusz Alimentacyjny 2022/2023

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż od 1 października 2022r. do 30 września 2023r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne w Sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Iłży.

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składać można od 1 lipca 2022r. w formie elektronicznej natomiast od 1 sierpnia 2022r. najpóźniej do 31 października 2022r. w formie papierowej w Sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Iłży.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.