Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Utworzono dnia 31.07.2023

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

 

1. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

Od 1 listopada 2023 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać ze świadczeń rodzinnych mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w formie:

 • elektronicznej od 1 lipca 2023 r. za pomocą:
  - Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/
 • papierowej od 1 sierpnia 2023 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży (Sala Obsługi Mieszkańca) w godzinach: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 730-1530.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres świadczeniowy 2023/2024 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada b.r.,

 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia b.r.,
 • Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w listopadzie danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 • Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w grudniu danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne uzależnione jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
   

2. Świadczenia z fnduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2023 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Osoby chcące skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie:

 • elektronicznej od 1 lipca 2023 r. za pomocą:
  - Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/
 • papierowej od 1 sierpnia 2023 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży (Sala Obsługi Mieszkańca) w godzinach: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 730-1530.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres świadczeniowy 2023/2024 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 1 209 zł. 

 


Formularze wniosków można pobrać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży (Sala Obsługi Mieszkańca) lub pobrać ze strony internetowej.


 

Wzory wniosków:


Zasiłek rodzinny: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022


Specjalny zasiłek opiekuńczy: https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022


Fundusz alimentacyjny: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 48 341 22 57.

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.