Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Ogłoszenie

Utworzono dnia 03.01.2024


O G Ł O S Z E N I E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży przedłuża termin wydawania skierowań do 31.03.2024r. celem otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2023. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży w celu otrzymania skierowania do uczestnictwa po w/w pomoc.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1 410,00 zł. netto na osobę w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 823,60 zł. netto oraz u których występują przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne). Zgłaszający powinni przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.


Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać po numerami telefonu:

  • (48) 341 22 40
  • (48) 341 22 35
  • (48) 341 22 18

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.