Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Utworzenie i funkcjonowanie – Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach

Utworzono dnia 09.09.2022

Utworzenie i funkcjonowanie – Powiatowego Centrum Opiekuńczo
– Mieszkalnego w Krzyżanowicach

 

Powiat Radomski planuje uruchomienie od 1 stycznia 2023 roku nowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach.  

Utworzenie i funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo - mieszkalne”.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności:

 • 15 osób będzie korzystało ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
 • 8 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu.

Placówka zapewni mieszkańcom bezpłatne wyżywienie, a także bezpłatny codzienny transport osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

Nowo utworzona placówka zapewni swoim podopiecznym warunki do samodzielnego i  niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rozwijania sprawności intelektualnej i/lub ruchowej. Zakres usług prowadzonych w Centrum będzie różnorodny i dostosowany do potrzeb uczestników, którymi będą dorosłe osoby niepełnosprawne o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi. Ich celem będzie głównie podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców Centrum oraz rozwijanie ich umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Istotnym elementem wsparcia będzie również wykształcenie w uczestnikach umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także ogólną sprawność.

Na program zajęć złożą się:

 1. Treningi funkcjonowania w życiu codziennym – samoobsługi (samodzielnego jedzenia, dbania o higienę, ubierania się, trening kulinarny w pracowni kulinarnej, trening prania, prasowania itp.).
 2. Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami, uczestnikami a personelem, rodziną/przyjaciółmi/ osobami z najbliższego środowiska; nauka przestrzegania norm społecznych, nauka nawiązywania i prowadzenia rozmowy, wyrażania emocji, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów itp..
 3. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu – zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, uczące ich spędzania wolnego czasu w różnych formach.
 4. Zajęcia dające mieszkańcom PCOM możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, które mogliby wykorzystać w codziennym życiu.
 5. Poradnictwo psychologiczne – grupowe i indywidualne, treningi umiejętności interpersonalnych itp..
 6. Zajęcia i zabiegi poprawiające ogólną sprawność, w szczególności fizyczno-ruchową i manualną, w oparciu o bazę rehabilitacyjną placówki.

Podopiecznymi Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach mogą zostać osoby:

 1. W wieku powyżej 18 roku życia.
 2. Posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Osoby o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.
 4. Osoby niesamodzielne, wymagające szczególnej, całodobowej opieki.

Świadczenie usług w ramach Centrum będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu.

Bliższe informacje nt. możliwości korzystania z usług placówki oraz deklaracje kandydatów można uzyskać i złożyć w:

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego,
  tel. 48 38 15 070 wew. 201
 2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża,
  tel. 48 341 22 40

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Deklaracja kandydata do pobytu
  Utworzono dnia 09.09.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Deklaracja kandydata do pobytu w Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.