Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Zmiana kryterium dochodowego - POPŻ 2014-2021

Utworzono dnia 22.05.2023

Zmiana kryterium dochodowego - POPŻ 2014-2021

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus. W związku ze zmianą wytycznych  od 15 maja 2023r., pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
- 1 823,60 zł. netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 410,00 zł. netto w przypadku osoby w rodzinie.

Powody udzielenia pomocy:
- ubóstwo
- bezdomność,
- niepełnosprawność,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do M-GOPS Iłża z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.

Tel. kontaktowy: (48) 341 22 40, (48) 341 22 35, 604 938 002.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.