Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

2022

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarządzenie Nr 21/2022
  Utworzono dnia 24.04.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie: wprowadzenia Planu działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży na rok 2023 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wskazanych w tym planie.

 • Zarządzenie Nr 20/2022
  Utworzono dnia 10.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 19/2022
  Utworzono dnia 10.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30.12.2022r. w sprawie: ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023r.

 • Zarządzenie Nr 18/2022
  Utworzono dnia 28.12.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 20.12.2022r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 17/2022
  Utworzono dnia 28.12.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 17.10.2022r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 16/2022
  Utworzono dnia 28.12.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30.09.2022r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 15/2022
  Utworzono dnia 21.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 15/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.09.2022r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 14/2022
  Utworzono dnia 20.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29 września 2022r. w sprawie weryfikacja wniosków o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 • Zarządzenie Nr 13/2022
  Utworzono dnia 05.09.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 05.09.2022r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 12/2022
  Utworzono dnia 10.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01 sierpnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków publicznych na zadanie „zakup, dostawę, montaż i uruchomienia nowego systemu klimatyzacji w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży”.

 • Zarządzenie Nr 11/2022
  Utworzono dnia 10.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.06.2022r. w sprawie: ustalenia stawki za jeden km przebiegu pojazdu za zwrot kosztów używania pojazdów nie będących własnością pracodawcy w celach służbowych dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 10/2022
  Utworzono dnia 21.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 9/2022
  Utworzono dnia 07.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.04.2022r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 3/2021 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 12.03.2021r. w sprawie: obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 8/2022
  Utworzono dnia 05.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.04.2022r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży wykonujących prace przy obsłudze monitora ekranowego.

 • Zarządzenie Nr 7/2022
  Utworzono dnia 03.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01 marca 2022r. w sprawie: wprowadzenia "Procedur określających standardy pracy Asystenta Rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży".

 • Zarządzenie Nr 6/2022
  Utworzono dnia 03.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie: powołania i organizacji Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 5/2022
  Utworzono dnia 25.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

 • Zarządzenie Nr 4/2022
  Utworzono dnia 14.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 14.02.2022r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

 • Zarządzenie Nr 3/2022
  Utworzono dnia 10.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 14.01.2022r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2022 roku wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

 • Zarządzenie Nr 2/2022
  Utworzono dnia 10.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia planu dochodu i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2022 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 1/2022
  Utworzono dnia 17.01.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 11.01.2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 02.01.2014r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.