Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Zmiany w przepisach

Zmiany w przepisach

 

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (od 1 sierpnia 2017 r.)

  • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
  • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
  • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
  • rozszerzenie katalogu dochodów o stypendia dla bezrobotnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • zmiana w katalogu dochodów utraconych i uzyskanych;
  • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
  • zmiana terminu uchylenia świadczeń w przypadku uzyskania dochodu;
  • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
  • osobiste stawiennictwo.

 


Więcej informacji:

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.