Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Ogłoszenie

Utworzono dnia 24.10.2023


O G Ł O S Z E N I E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2023 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży w celu otrzymania skierowania do uczestnictwa po w/w pomoc.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1 410,00 zł. netto na osobę w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 823,60 zł. netto oraz u których występują przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne). Zgłaszający powinni przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.


Skierowania będą wydawane od 02.11.2023r do 31.12.2023r.


Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać po numerami telefonu:
•    (48) 341 22 40
•    (48) 341 22 35
•    604 938 002

 


Program Fundusze  Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.