Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

2024

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarzadzenie Nr 10/2024
  Utworzono dnia 18.06.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 10/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 18.06.2024r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu.

 • Zarządzenie Nr 9/2024
  Utworzono dnia 13.05.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 9/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 09.05.2024r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji zapewnienia przez pracownika socjalnego ochrony w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową.

 • Zarządzenie Nr 8/2024
  Utworzono dnia 13.05.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 17.04.2024r. w sprawie: ustalenia dnia 02 maja 2024 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarzadzenie Nr 7/2024
  Utworzono dnia 20.06.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 26.02.2024r. w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży dla Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 • Zarządzenie Nr 6/2024
  Utworzono dnia 13.05.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 05.02.2024r. w sprawie: ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 roku.

 • Zarządzenie Nr 5/2024
  Utworzono dnia 13.05.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30.01.2024r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2024 roku programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".

 • Zarządzenie Nr 4/2024
  Utworzono dnia 13.05.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30.01.2024r. w sprawie: wprowadzenia Planu działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży na rok 2024 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

 • Zarzadzenie Nr 3/2024
  Utworzono dnia 14.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30.01.2024r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarzadzenie Nr 2/2024
  Utworzono dnia 14.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 19.01.2024r. w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2024 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarzadzenie Nr 1/2024
  Utworzono dnia 14.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 11.01.2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 31.12.2019r. w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży zmienionego Zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 01.07.2021r., Zarządzeniem nr 11/2021 z dnia 01.12.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 01.03.2023r.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.