Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Przemoc w rodzinie

ŚWIADEK PRZEMOCY W RODZINIE

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba.
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci… Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz? Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy? Nie prosi Cię o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację – To nieprawda!!!

Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg! Pamiętaj, że ofiara przemocy w rodzinie: Boi się – o swoje zdrowie i życie, jest nieufna – że ktoś chce i może jej pomóc, czy też wstydzi się – bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!

Wszystkie sprawy i wątpliwości możesz też omówić z konsultantami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12-00-02,
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Skontaktuj się z nami, gdy jesteś świadkiem! Możesz pomóc!


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży,
 • poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
 • gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
 • jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
 • jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mieści się w siedzibie Urzędu Miasta w Iłży, ul. Rynek 11;
 • masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie lub Twoją rodzinę.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

PUNKT DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

ul. Garbarska 5, 27 – 100 Iłża,
tel. 48 616 40 42

TELEFON ALARMOWY POLICJI

997 lub 112 – całodobowo

„NIEBIESKA LINIA”
POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Infolinia – 801 120 002
(poniedziałek – sobota od 800 do 2200. W niedziele i święta od 800 do 1600).

Telefoniczna poradnia prawna – 22 666 28 50
(poniedziałek i wtorki od 1700 do 2100).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża, tel. 48 616 39 58

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża, tel. 48 341 22 38

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. M. Jakubowskiego 5, 27 – 100 Iłża, tel. 48 616 35 13

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Jasieniec Iłżecki Dolny 52, 27 – 100 Iłża, tel. 48 616 01 16

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
ul. Orła Białego 13, 27 – 100 Iłża,

Poradnia Uzależnień i Współuzależnień
ul. Bodzentyńska 17, 27 – 100 Iłża


DEFINICJA PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


RODZAJE PRZEMOCY:

 • przemoc fizyczna;
 • przemoc emocjonalna;
 • przemoc seksualna;
 • przemoc ekonomiczna;
 • zaniedbanie.

ZARZĄDZENIE

Zarządzeniem Burmistrza Iłży z dnia 30.01.2011r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

W skład zespołu wchodzą: pracownicy OPS i PCPR, psycholodzy, policjant, pielęgniarka, kurator, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień.

Zespół realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Iłża na lata 2019 – 2021.

Galeria

Utworzono dnia 25.10.2018, 09:54

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.