Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 30.04.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Utworzono dnia 24.04.2024

Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2024 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 17.04.2024 r. informuje, że dzień 02 maja 2024 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników M-GOPS w Iłży. W tym dniu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia 02 maja 2024 r. ustalono na dzień 27 kwietnia 2024 r. (sobota) w godzinach od 0700 do 1500

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 27.03.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży zaprasza na "Akcję Żonkile"

Utworzono dnia 16.04.2024

Spotkanie informacyjne w Klubie "Senior+"

Utworzono dnia 01.03.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 29.02.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Zmiana kryterium dochodowego - FEPŻ 2021-2027 - Podprogram 2023

Utworzono dnia 20.02.2024


Zmiana kryterium dochodowego - FEPŻ 2021-2027 - Podprogram 2023

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram  2023.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.)...

czytaj dalej na temat: Zmiana kryterium dochodowego - FEPŻ 2021-2027 - Podprogram 2023

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorailnego - edycja 2024

Utworzono dnia 12.02.2024

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorailnego - edycja 2024

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia...

czytaj dalej na temat: Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorailnego - edycja 2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 30.01.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Wnioski o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 24.01.2024

Wnioski o dodatek osłonowy


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, że Minister Klimatu i Środowiska podpisał nowelizację rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Dokument wchodzi w życie 19 stycznia 2024 r. Wnioski będzie można składać...

czytaj dalej na temat: Wnioski o dodatek osłonowy

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Utworzono dnia 03.01.2024

Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej...

czytaj dalej na temat: Pomoc Psychologiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Utworzono dnia 29.12.2023

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę...

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy w 2024 roku

Ogłoszenie

Utworzono dnia 03.01.2024


O G Ł O S Z E N I E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży przedłuża termin wydawania skierowań do 31.03.2024r. celem otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2023. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży w celu otrzymania skierowania do uczestnictwa po w/w pomoc...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

Utworzono dnia 29.12.2023

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024r., zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 000,00 zł miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

- Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie.

czytaj dalej na temat: Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.