Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

2023

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarzadzenie Nr 25/2023
  Utworzono dnia 22.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.12.2023r. w sprawie: wyznaczenia administratora skrzynki do e-Doręczeń

 • Zarzadzenie Nr 24/2023
  Utworzono dnia 22.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.12.2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarzadzenie Nr 23/2023
  Utworzono dnia 22.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.12.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu "Senior+" w Iłży

 • Zarzadzenie Nr 22/2023
  Utworzono dnia 22.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.12.2023r. w sprawie: ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.

 • Zarządzenie Nr 21/2023
  Utworzono dnia 13.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 15.12.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarzadzenie Nr 20/2023
  Utworzono dnia 18.12.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 15.12.2023r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarzadzenie Nr 19/2023
  Utworzono dnia 18.12.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 08.12.2023r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonywania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior+

 • Zarządzenie Nr 18/2023
  Utworzono dnia 03.11.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 18/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 31.10.2023r. w sprawie: ustalenia dnia 27 grudnia 2023r. oraz 02 stycznia 2024r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 17/2023
  Utworzono dnia 28.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 17/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 03.07.2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 16/2023
  Utworzono dnia 06.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 19 czerwiec 2023r. w sprawie: powołania członków stałej komisji ds. zamówień do przygotowywania i przeprowadzania postępowań regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zarządzenie Nr 15/2023
  Utworzono dnia 06.07.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 19 czerwiec 2023r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków publicznych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu położonym na osiedlu Stanisława Staszica 10 w Iłży na potrzeby powstania Klubu „Senior+”.

 • Zarządzenie Nr 14/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 13/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 12/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 11/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników samorządowych na wolne stanowiska administracji i obsługi w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 10/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 9/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

 • Zarządzenie Nr 8/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

 • Zarządzenie Nr 7/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży

 • Zarządzenie Nr 6/2023
  Utworzono dnia 25.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 23.05.2023r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży

 • Zarządzenie Nr 5/2023
  Utworzono dnia 24.04.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 18.04.2023r. w sprawie: ustalenia dnia 19 maja 2023r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 4/2023
  Utworzono dnia 23.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.03.2023r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 31.12.2019r. w sprawie: ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży zmienionego Zarządzeniem nr 4/2020 z dnia 29.09.2020r., Zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 01.07.2021r. oraz Zarządzeniem nr 11/2021 z dnia 01.12.2021r.

 • Zarządzenie Nr 3/2023
  Utworzono dnia 23.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 17.02.2023r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2023 roku programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".

 • Zarządzenie Nr 2/2023
  Utworzono dnia 10.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.02.2023r. w sprawie: ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu za zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie Nr 1/2023
  Utworzono dnia 10.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie: ustalenia planu dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2023 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.