Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

2017

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarządzenie nr 15/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.12.2017r. w sprawie: wprowadzenia ,,Procedury postępowania w sprawach dotyczących realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Iłży”.

 • Zarządzenie nr 14/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 29.12.2017r. w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 r.

 • Zarządzenie nr 13/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 11.12.2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 12/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.12.2017r. w sprawie: wprowadzenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży procedury postępowania w sprawach dotyczących kierowania osób do domów pomocy społecznej na terenie Gminy Iłża.

 • Zarządzenie nr 11/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 03.11.2017r. w sprawie: Zmianie „Instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalania norm zużycia paliwa wprowadzonej Zarządzeniem Nr 10/2009 Dyrektora M-GOPS w Iłży z dnia 03.08.2009 r. w sprawie: określenie instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalania norm zużycia paliwa.

 • Zarządzenie nr 10/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 26.10.2017r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 9/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 24.10.2017r. w sprawie: powołania Komisji do zniszczenia dysków twardych ze sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 8/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 24.10.2017r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w listopadzie 2017r.

 • Zarządzenie nr 7/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 02.08.2017r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora M-GOPS w Iłży z dnia 1 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej 30 000 euro w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 6/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 02.08.2017r. w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 5/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 03.07.2017r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 30.04.2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 4/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 22.06.2017r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony” o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży

 • Zarządzenie nr 3/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.06.2017r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży”.

 • Zarządzenie nr 2/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 10.04.2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko — Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 1/2017
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.