Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mgops.ilza.pl/

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści

 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • CSS
 • WCAG 2.1 (Podwójne A)
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki oraz ekran dotykowy (tablety, smartfony).
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwis
  •  w celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
  • dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
  • dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu
 • Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na stronie brak jest formularza kontaktowego nie ma etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce - "Kontakt" dostępnej na stronie głównej oraz każdej z podstron.
 • Dokumenty archiwalne nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.
 • "Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia
Dokonano przeglądu i aktualizacji Deklaracji dostępności
Dokonano przeglądu i aktualizacji Deklaracji dostępności: 28 marzec 2022r.
Dokonano przeglądu i aktualizacji Deklaracji dostępności: 23 marzec 2023r.
Dokonano przeglądu i aktualizacji Deklaracji dostępności: 28 marzec 2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ireneusz Jaworski, adres poczty elektronicznej ijaworski@ilza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 341 22 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajduje się od ul. Rynek 11 jest to wejście przeznaczone dla osób chcących załatwić sprawę urzędową. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków oraz automatycznie otwierane drzwi. W budynku na parterze znajduje się Sala Obsługi Mieszkańca jest dostosowana do wjazdu wózków. Do budynku i Sali Obsługi Mieszkańca oraz innych pokoi biurowych można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Na parterze znajduje się łazienka wraz z toaletą dostosowana do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabosłyszących. W budynku nie ma windy, ale wszystkie sprawy urzędowe można załatwić w Sali Obsługi Mieszkańca która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Pomoc w pokonaniu barier i obsługa osoby z niepełnosprawnością zapewnia wyznaczony koordynator lub pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.