Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

2018

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie Nr 15/2018

Utworzono dnia 27.03.2019, 14:42

Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Zarządzenie Nr 14/2018

Utworzono dnia 27.03.2019, 14:40

Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia "Zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży".

Zarządzenie Nr 13/2018

Utworzono dnia 27.03.2019, 14:39

Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku.

Zarządzenie nr 12/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:10

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 24.08.2018r. w sprawie: wprowadzenia „Procedury działań podejmowanych przez asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz instytucje wspierające rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych”.

Zarządzenie nr 11/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:09

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 24.08.2018r. w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia”.

Zarządzenie nr 10/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:09

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28.06.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 9/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:08

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28.06.2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 13/2017 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 8/1/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:08

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 25.05.2018r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych, Procedur do Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 8/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:07

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 25.05.2018r. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 7/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:07

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 25.04.2018r. sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu.

Zarządzenie nr 6/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:05

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 03.04.2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 5/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:04

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.03.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 4/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:03

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.03.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 3/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 13:01

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 05.02.2018r. w sprawie: wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Zarządzenie nr 2/2018

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:59

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 08.01.2018R. w sprawie: ustalenia dnia 26 stycznia 2018 r. wolnego od pracy

Zarządzenie nr 1/2018

Utworzono dnia 06.11.2018, 11:20

Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 02.01.2018r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2