Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

2018

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarządzenie Nr 15/2018
  Utworzono dnia 27.03.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

 • Zarządzenie Nr 14/2018
  Utworzono dnia 27.03.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia "Zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży".

 • Zarządzenie Nr 13/2018
  Utworzono dnia 27.03.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku.

 • Zarządzenie nr 12/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 24.08.2018r. w sprawie: wprowadzenia „Procedury działań podejmowanych przez asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz instytucje wspierające rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych”.

 • Zarządzenie nr 11/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 24.08.2018r. w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia”.

 • Zarządzenie nr 10/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28.06.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 9/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 28.06.2018r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 13/2017 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 8/1/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 25.05.2018r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych, Procedur do Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 8/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 25.05.2018r. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 7/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 25.04.2018r. sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu.

 • Zarządzenie nr 6/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 03.04.2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 5/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.03.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 4/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 01.03.2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 3/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 05.02.2018r. w sprawie: wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

 • Zarządzenie nr 2/2018
  Utworzono dnia 07.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 08.01.2018R. w sprawie: ustalenia dnia 26 stycznia 2018 r. wolnego od pracy

 • Zarządzenie nr 1/2018
  Utworzono dnia 06.11.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zarządzenie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży z dnia 02.01.2018r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.