Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

POPŻ sierpień 2017

Utworzono dnia 28.08.2017


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Autor: Ireneusz Jaworski
Utworzono: 28 sierpień 2017 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży uprzejmie informuje, iż od dnia 24.08.2017 do 15.09.2017wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2017.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł. dla osoby w rodzinie.
Osoby zgłaszające się po skierowanie powinny przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży
ul. Rynek 11, 27 -100 Iłża.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.