Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Druki do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Utworzono dnia 18.08.2022, 15:06

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Utworzono dnia 23.05.2022, 11:21

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2021/2022

Utworzono dnia 23.03.2021, 14:33

Pomoc Społeczna - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:51

Pomoc Społeczna - Zaświadczenie o wysokości dochodu

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:51

Pomoc Społeczna - Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy społecznej

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:49

Pomoc Społeczna - Oświadczenie KPA

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:48

Pomoc Społeczn - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Utworzono dnia 12.10.2021, 12:01

Pomoc Społeczna - Oświadczenie o stałych miesięcznych wydatkach

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:47

Pomoc Społeczna - Oświadczenie o stanie majątkowym

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:45

Pomoc Społeczna - Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:45

Pomoc Społeczna - Informacja o zapoznaniu się z art. 107 ustawy o pomocy społecznej i art. 233 kodeksu karnego

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:42

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:35

Fundusz Alimentacyjny - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:28

Fundusz Alimentacyjny - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:32

Fundusz Alimentacyjny - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:33

Fundusz Alimentacyjny - Pełnomocnictwo

Utworzono dnia 23.03.2020, 14:27

Świadczenia Wychowawcze - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowwczego

Utworzono dnia 23.03.2020, 14:13

Świadczenia Wychowawcze - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Utworzono dnia 23.03.2020, 14:16

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:42

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:41

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:39

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:38

Świadczenia Rodzinne - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Utworzono dnia 27.04.2020, 13:47

Świadczenia Rodzinne - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Utworzono dnia 23.03.2020, 14:38

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:46

Świadczenia Rodzinne - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:49

Świadczenia Rodzinne - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 05.10.2020, 13:51

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego

Utworzono dnia 23.03.2020, 14:06

Świadczenia Rodzinne - Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Utworzono dnia 23.03.2020, 13:55

Świadczenia Rodzinne - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Utworzono dnia 23.03.2020, 13:51

Pomoc Społeczna - Podanie o pomoc

Utworzono dnia 25.10.2018, 10:39

Wniosek o objęcie koordynacją przez Asystenta Rodziny

Utworzono dnia 25.10.2018, 10:39

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokosci pobieranych świadczeń

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:22

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niepobieraniu zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:21

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:19

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń

Utworzono dnia 23.03.2020, 15:16

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:56

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - osoba dorosła

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:54

Zaświadczenie lekarskie o tanie zdrowia dziecka

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:53

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla dziecka

Utworzono dnia 31.03.2020, 13:53

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2